امکان مشاهده اطلاعات بارنامه حمل جاده‌ای، با همکاری سازمان راهداری در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سامانه جامع تجارتامکان مشاهده اطلاعات بارنامه حمل جاده ای با همکاری سازمان راهداری در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

کاربران می توانند پس از ورود با نقش تاجر داخلی، در بخش عملیات تجارت داخلی - لجستیک، بارنامه هایی که در آن ها به عنوان فرستنده یا گیرنده بار ثبت شده اند را مشاهده نمایند.

لازم به ذکر است، جهت دریافت نقش تاجر داخلی، کاربران می توانند پس از ورود با نقش پایه حقیقی یا حقوقی، از بخش بارگذاری صلاحیت ها - استعلام تاجر داخلی، اقدام به دریافت نقش نمایند

آئین نامه، بخشنامه و اطلاعیه ها

وزارت صنعت و معدن

بانک و بیمه

سازمان غذا و دارو

پمرک جمهوری اسلامی

سازمان مالیات

شرکت شهرکهای صنعتی

سازمان استاندارد