به گزارش "ایلنا" ازساری، "صادق نجفی" امروزدرجمع کارآفرینان وصنعتگران وفعالان شهرک صنعتی ساری با اشاره به این که دولت تلاش دارد به رکود صنعت پایان دهد؛ تصریح کرد: کاهش سودتسهیلات بانکی ، مهمترین تصمیم جدید دولت برای حمایت ازکار وتولید واشتغال زایی است ومجوز آن به زودی توسط رییس جمهور ابلاغ می شود.

معاون وزیرصنعت ومعدن درتشریح این تصمیم گفت: 8 درصد ازسود تسهیلات اعطایی بانک ها به تولید کنندگان توسط دولت وباقی ازطرف گیرندگان تسهیلات پرداخت خواهد شد.

رییس سازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی کشور با بیان این که مازندران درخصوص تملک واحدهای صنعتی توسط بانک ها به واسطه بدهی کارآفرینان درکشور رکورد داراست، اظهارداشت: دراین خصوص با مدیران بانک های عامل مذاکراتی را انجام داده ایم که امید است نتیجه بخش باشد.

نجفی با اشاره به این که تجهیز و تقویت شهرک های موجود صنعتی وتوسعه مساحتی شهرک ها در دستور کار سازمان صنایع کوچک و شهر کهای صنعتی بوده و بعد از آن به سراغ توسعه و ساخت شهرک های جدید خواهیم رفت؛ از ایجاد شهرک های صنعتی خصوصی خبرداد و گفت: به زودی چند شهرک جدید صنعتی در استان افتتاح وشهرک های تازه ای با دارا بودن توجیه اقتصادی ساخته خواهد شد.

این مقام مسئول درسازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی تمرکزدولت برواحدهای امیدوار ودارای حداقل تولید را یادآورشد وگفت: واحدهایی درمحورحمایت دولت خواهند بود که امید به احیاء وبرگشت به تولید واشتغال زایی درآنها وجود دارد.

نجفی توجه به حلقه مفقوده تولید تا فروش درشهرک های صنعتی را بسیارمهم ارزیابی کرد وگفت: دراین خصوص ایجاد پرتابلی پیش بینی شده تا روند دسترسی به تولیدات داخلی درشهرک های صنعتی تسهیل وحمایت های لازم ازمحصولات داخلی به عمل آید.

آئین نامه، بخشنامه و اطلاعیه ها

وزارت صنعت و معدن

بانک و بیمه

سازمان غذا و دارو

پمرک جمهوری اسلامی

سازمان مالیات

شرکت شهرکهای صنعتی

سازمان استاندارد